Wzory podań

Karta obiegowa
Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego
Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego
Wniosek o zgodę na powtórzenie modułu (przedmiotu) niezaliczonego (warunek)
Wniosek o zgodę na powtórzenie modułów niezaliczonych (powtórzenie roku)
Wznowienie studiów na pdst. § 54 Regulaminu studiów UAM
Wznowienie w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego na podst. § 55 Regulaminu studiów UAM
Wniosek o zgodę na przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Wniosek o zgodę na egzamin komisyjny (przebieg egzaminu)
Wniosek o zgodę na egzamin komisyjny (ocena niedostateczna)
Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
Wniosek o przesłanie elektronicznej legitymacji studenckiej
Rezygnacja ze studiów