Praktyki zawodowe dla studentów - partnerzy


 zylia

Firma ZYLIA zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie nagrywania oraz postprodukcji dźwięku. Z Wydziałem Fizyki firma ta współpracuje przy praktykach zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich, a także wspierała projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza i Edukacja Rozwój" mającego na celu podniesienie kompetencji studentów poprzez m.in. wizyty studyjne.

https://www.zylia.co/about.html


maxroy2

Firma MaxROY.agency jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych agencji marketingu internetowego i to właśnie w tej dziedzinie firma ta wspiera Wydział Fizyki w zakresie praktyk zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich, a także wspierała projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza i Edukacja Rozwój" mającego na celu podniesienie kompetencji studentów poprzez m.in. wizyty studyjne.

https://maxroy.agency/o-nas/


arem

Firma Atrem S.A. działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Wydział Fizyki współpracuje z firmą Atrem S.A. przy realizacji praktyk zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich. Firma Atrem S.A. wspierała również projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza i Edukacja Rozwój" mającego na celu podniesienie kompetencji studentów poprzez m.in. wizyty studyjne.

https://atrem.pl/


tcom

Firma TELE-COM posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sieci dyspozytorskich TETRA, WiMAX oraz GSM. Firma ta współpracuje z Wydziałem Fizyki w zakresie praktyk zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich oraz także przy realizacji prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących lądowej radiokomunikacji ruchomej, szczególnie w obszarze cyfrowych systemów łączności dyspozytorskiej.

Firma TELE-COM współpracuje z Wydziałem Fizyki przy realizacji projektu NCBiR pt. "Przygotowanie modelu i projektu propagacyjnego oraz strategii wdrożenia usług w krajowej sieci dyspozytorskiej standardu TETRA na potrzeby sektora energetycznego" w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I”.

https://tele-com.poznan.pl/


allg

Firma All for one Group jest liderem rynku usług SAP w Polsce. Firma zapewnia pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Z Wydziałem Fizyki firma All for one Group współpracuje przy praktykach zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich.

https://www.all-for-one.pl/pl/


econe_logo

Firma Econe Consulting zajmuje się świadczeniem usług doradczych w obszarze IT, w zakresie bezpieczeństwa, technologii oraz aspektów organizacyjnych i biznesowych i właśnie w tej dziedzinie wspiera Wydział Fizyki przy praktykach zawodowych dla studentów na studiach inżynierskich.

https://www.econe.pl/