Data publikacji w serwisie:

Synchroniczne dudnienia nie pomagają

Przez dwa lata prof. Michał Klichowski i dr Agnieszka Kruszwicka (neuropedagodzy z Wydziału Studiów Edukacyjnych) oraz prof. Andrzej Wicher i prof. Roman Gołębiewski (akustycy z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki) realizowali w naturalnych warunkach eksperyment, który wykazał, że takie formy akustycznej stymulacji mózgu jak binaural beats, przynoszą odwrotny efekt do zamierzonego – zamiast pomagać w wykonywaniu zadań poznawczych, dramatycznie osłabiają poznawczą efektywność. W ramach eksperymentu 1000 osób wykonywało trudne zadania poznawcze we własnym domu, w niektórych przypadkach słuchając określonych dźwięków.

Naukowcy z Centrum Neuronauki Poznawczej UAM wykazali, że powszechnie wykorzystywane bodźce dźwiękowe, które z założenia mają stymulować procesy poznawcze, w rzeczywistości je osłabiają. Postawiono kilka hipotez. Jedna z nich wskazuje, że binaural beats niejako interferują z falami mózgowymi i obniżają ich częstotliwość, przez co aktywność mózgu jest niedostosowana do realizowanego zadania. Druga hipoteza odnosi się do faktu, że większość naszych codziennych zadań poznawczych jest bardzo zróżnicowanych, więc w trakcie ich wykonywania nie jest wskazane modulowanie tylko jednej częstotliwości. Tym samym, binaural beats mogą czasowo blokować częstotliwości fal mózgowych, które są właściwe dla wykonania danego fragmentu zadania.

Artykuł z wynikami tego projektu został opublikowany w czasopiśmie Scientific Reports, jednym z czasopism Nature Portfolio. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38313-4.pdf.