Fakultet pedagogiczny

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2022/2023
  1. Fakultet F1 – studia licencjackie.
  2. Fakultet F2 – studia magisterskie.

Studenci wszystkich kierunków studiów oraz specjalności, realizowanych na Wydziale Fizyki, mogą uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki w szkole po zrealizowaniu zajęć fakultatywnych obejmujących przygotowania w zakresie psychologiczno – pedagogicznym oraz przygotowania z zakresu dydaktyki fizyki. Fakultety w pełni wypełniają ministerialne standardy kształcenia nauczycieli.

UWAGA! Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień do nauczania fizyki w szkołach jest ukończenie studiów z tytułem magistra.
Program studiów: Fakultet F1 | Fakultet F2

Szczegółowe informacje

dr Małgorzata Paprzycka