Fakultet pedagogiczny

NOWY PROGRAM dwuletniego FAKULTETU PEDAGOGICZNEGO 23/24: Fizyka - moduł nauczycielski

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/80Hmza3iZw

PROGRAM
UWAGA! Startujemy od 16 października 2023 r.
  1. Fakultet F1 – studia licencjackie.
  2. Fakultet F2 – studia magisterskie.

Studenci wszystkich kierunków studiów oraz specjalności, realizowanych na Wydziale Fizyki, mogą uzyskać uprawnienia do nauczania fizyki w szkole po zrealizowaniu zajęć fakultatywnych obejmujących przygotowania w zakresie psychologiczno – pedagogicznym oraz przygotowania z zakresu dydaktyki fizyki. Fakultety w pełni wypełniają ministerialne standardy kształcenia nauczycieli.

UWAGA! Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień do nauczania fizyki w szkołach jest ukończenie studiów z tytułem magistra.
PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2022/2023

Szczegółowe informacje

dr Małgorzata Paprzycka