Podkomisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki UAM

Przewodnicząca Podkomisji Rekrutacyjnej

Prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak  - Braszak

Prodziekan ds. Studenckich

Email: aneta.wozniak-braszak@amu.edu.pl

Tel: 61 – 829 -51 - 51

Sekretarze Podkomisji Rekrutacyjnej

Ewa Pawelczyk

Koordynatorka Biura Obsługi Studentów

e-mail: ewa.pawelczyk@amu.edu.pl

tel. 61 – 829 – 50 – 35


Anna Kolańczyk – Marszałek

Email: annkol9@amu.edu.pl

Tel; 61 – 829 – 51 – 58


Natalia Kupis

Email: Natalia.kupis@amu.edu.pl

Tel: 61 – 829 – 50 - 35