Wybory na kadencję 2024-2028

Komunikaty i Uchwały Komisji Wyborczej 2024

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 10/2024 z 26 czerwca 2024 roku w sprawie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich wybranych do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 9/2024 z 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyników wyborów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 8/2024 z 19 czerwca 2024 roku w sprawie listy kandydatów w wyborach przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 7/2024 z 12 czerwca 2024 roku w sprawie podziału mandatów oraz ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028

Załącznik 1 do Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 7/2024 - Lista osób o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich przedłożona Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki przez Dziekana Wydziału Fizyki 12 czerwca 2024 roku

Załącznik 2 do Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 7/2024 - Formularz zgłoszenia kandydata, PDF

Załącznik 2 do Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 7/2024 - Formularz zgłoszenia kandydata, DOCX

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 7/2024 z 7 czerwca 2024 roku w sprawie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybranych do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 6/2024 z 7 czerwca 2024 roku w sprawie wyników wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 5/2024 z 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyników wyborów przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 4/2024 z 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyników drugiej tury głosowań w wyborach przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 3/2024 z 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyników pierwszej tury głosowań w wyborach przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 2/2024 z 3 czerwca 2024 roku w sprawie listy kandydatów w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 1/2024 z 3 czerwca 2024 roku w sprawie listy kandydatów w wyborach przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028
Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 6/2024 z 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028

Załącznik 9 do Zarządzenia nr 416/2023/2024 Rektora UAM z 26 stycznia 2024 roku – Zgoda kandydata na członka ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana

Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 5/2024 z 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028

Załączniki 5 do Zarządzenia nr 416/2023/2024 Rektora UAM z 26 stycznia 2024 roku – Oświadczenie kandydata na członka rady naukowej dyscypliny

Załączniki 6 do Zarządzenia nr 416/2023/2024 Rektora UAM z 26 stycznia 2024 roku – Zgoda kandydata na członka rady dyscypliny

Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 4/2024 z 17 maja 2024 roku w sprawie podziału mandatów między uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora w wyborach do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na kadencję 2024-2028

Załącznik do Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 4/2024 - Lista osób o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej przedłożona Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki przez Dziekana Wydziału Fizyki 21 maja 2024 roku

Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 3/2024 z 30 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli oraz podziału mandatów w Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia w poszerzonym składzie na kadencję 2024-2028
Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 2/2024 z 18 marca 2024 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki
Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 1/2024 z 18 marca 2024 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki

Uchwały Komisji Wyborczej 2022

Uchwała Komisji Wyborczej Wydziału Fizyki nr 1/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie uaktualnienia składu poszerzonej rady naukowej dyscyplin nauki fizyczne i astronomia

Uchwały Rady Doktorantów Szkoły Nauk Ścisłych

Uchwała nr 4/23_24 Rady Doktorantów Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do rady naukowej dyscypliny nauki fizyczne i astronomia w poszerzonym składzie

Uchwały  Rady Samorządu Studentów Wydziału Fizyki

Uchwała nr 10/2023/2024 Rady Samorządu Studentów Wydziału Fizyki z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Poszerzonej Rady Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia

Kontakt z Wydziałową Komisją Wyborczą

prof. UAM dr hab. Oskar M. Baksalary