Projekty badawcze

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, pn. Budowa linii pomiarowej do badań z użyciem małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego

Wartość finansowania: 34 944 000 zł

Opis: Budowa linii do badań z użyciem małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) realizowana jest we współpracy z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”, UJ, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest koordynatorem tego projektu. Obejmuje on konstrukcję kompletnej linii badawczej wraz z wymaganą pomocniczą infrastrukturą techniczną.

Linia SAXS przeznaczona będzie do badań z zakresu biofizyki, biologii strukturalnej oraz chemii i inżynierii materiałowe. Służyć będzie do charakterystyki strukturalnej układów nieuporządkowanych lub częściowo uporządkowanych w roztworach oraz ciele stałym. Pozwoli między innymi na charakterystykę struktury i dynamiki konformacyjnej białek, kwasów nukleinowych oraz ich kompleksów w roztworze, określenie struktury fazowej układów lipidowych, w tym systemów do transferu leków lub szczepionek oraz analizę mikrostruktury nowych materiałów (polimery, surfaktanty, sita molekularne itp.).

polska

Projekt: "Photomechanical Hybrid Membranes Nanomechanics"

Informacje o projekcie:

Supervisory institution: Foundation for Polish Science (FNP)
Principal Investigator: Dr. Bartłomiej Graczykowski
Budget: 2 562 228,04 PLN
Start Date:
01.01.2019
Duration: 42
months
Host Institution:
Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

Strona internetowa projektu:

http://haic.home.amu.edu.pl/?page_id=18

Projekt: "Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL –

Nadzór II (2022-26)"

Informacje o projekcie:

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” otrzymał finasowanie w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioskodawcą jest konsorcjum „Sieć Centrów Doskonałości XFEL”, w skład którego wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (European X-ray Free Electron Laser, EuXFEL) do realizacji nowatorskich badań naukowych. Planowane jest m.in. rozszerzenie społeczności polskich użytkowników EuXFEL oraz rozwój ich kompetencji w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z EuXFEL, przygotowania projektów badawczych czy realizacji badań z użyciem EuXFEL. Organizacja szkoleń, warsztatów, jak również pomoc w realizacji pomiarów pilotażowych koniecznych do przygotowania wysokiej jakości projektów badawczych na EuXFEL, będzie realizowana właśnie w ramach sieci Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL) – unikatowych laboratoriów badawczych, które zostaną stworzone na potrzeby projektu.

CD XFEL UAM, działające na Wydziale Fizyki UAM (Zakład Fizyki Biomedycznej oraz Zakład Elektroniki Kwantowej), dedykowane jest badaniom w zakresie fotochemii piko- i femtosekundowej dla układów molekularnych w fazie skondensowanej (ultraszybka spektroskopia laserowa) oraz badaniom strukturalnym cząstek biologicznych (SAXS).

Koordynatorem działań z ramienia CD XFEL UAM jest dr Wojciech Gawełda, (wojciech.gawelda@amu.edu.pl).

Więcej informacji o projekcie:

https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-polskich-uzytkownikow-euxfel