Szybkie linki

Studencie bądź na bieżąco!Szybki dostęp do informacji dydaktycznych i technicznych, aktualności oraz ważnych dokumentów można uzyskać poprzez zalogowanie się do wydziałowego Intranetu Studenta.

Poradnik Wydziału Fizyki dla Studenta I roku

Poradnik Studenta I roku UAM