Szybkie linki

Studencie bądź na bieżąco! Szybki dostęp do informacji dydaktycznych i technicznych, aktualności oraz ważnych dokumentów można uzyskać poprzez zalogowanie się do wydziałowego Intranetu Studenta.

Poradnik Wydziału Fizyki dla Studenta I roku

Poradnik Studenta I roku UAM

Wsparcie i rozwój na UAM