Koła naukowe

Obecnie na Wydziale Fizyki swoją działalność prowadzi sześć kół naukowych:
 1. Koło Naukowe Optyki i Optometrii - opiekun dr Magdalena Grajek
 2. Studenckie Koło Akustyków "SONIC"-- opiekun mgr Jakub Bondek
 3. Astronomiczne Koło Naukowe - opiekun prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow
 4. Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Fusion” - opiekun dr Magdalena Grajek
 5. Koło Naukowe Fizyków Medycznych w Radioterapii „Radius” - opiekun prof. dr hab. Julian Malicki
 6. Studenckie Koło Naukowe Biofizyków Molekularnych "Neutrino" - opiekun dr Wojciech Giera
Kontakty do opiekunów kół naukowych:
 • dr Magdalena Grajek grajek@amu.edu.pl
 • mgr Jakub Bondek jakub.bondek@amu.edu.pl
 • prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow dimitrov@amu.edu.pl
 • prof. dr hab. Julian Malicki julian.malicki@wco.pl
 • dr Wojciech Giera w_giera@amu.edu.pl
Wydziałowym koordynatorem ds. kół naukowych jest dr Magdalena Grajek.