Studia podyplomowe Fizyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Fizyka dla nauczycieli skierowane są do osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra kierunków ścisłych lub przyrodniczych, posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę merytoryczną z fizyki oraz kompetencje z zakresu dydaktyki fizyki umożliwiające mu samodzielne projektowanie procesów edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod i środków, w tym eksperymentu fizycznego oraz narzędzi informatycznych. Przygotowany także zostanie do posługiwania się prawami fizyki do wyjaśniania problemów przyrodniczych i technicznych. Studia podyplomowe są zgodne z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli.

Studia Podyplomowe Fizyka dla nauczycieli trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty (od godz. 9.00 do godz. 18.00-19.00) i w niedziele (od godz. 9.00 do godz. 13.00-14.00).

Opłata za jeden semestr wynosi: 1500 zł.

Szczegółowe informacje

dr Iwona Iwaszkiewicz – Kostka