Kurs Olimpijski

Kurs Olimpijski jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z fizyki, poza wiedzą zdobywaną w szkole. Zakres stosowanych metod pokazuje, że najlepiej na ćwiczeniach radzą sobie uczniowie szkół średnich począwszy od pierwszej klasy. Zachęcamy również zdolnych gimnazjalistów do udziału.

O kursie

Kurs trwa 3 semestry:
  1. I semestr - matematyka (60 h).

  2. II i III semestr - fizyka (120 h):
    • zadania olimpijskie (60 h),
    • zadania doświadczalne o podwyższonym stopniu trudności (60 h).
Ilość miejsc na kursie: 30.

Zajęcia są bardzo intensywne i odbywają się dwa razy w miesiącu.

Pierwszy semestr obejmuje tylko matematykę i kończy się egzaminem (na jednych z ostatnich zajęć). Pozytywne zaliczenie (powyżej 51%) umożliwia kontynuację kursu.

Wszystkie zagadnienia są prezentowane w kontekście fizycznym oraz przy jakich typach problemów możemy się z nimi spotkać.

Zajęcia odbywają się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, a zatem uczeń powinien posiadać zgodę na uczestnictwo w kursie od wychowawcy i dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Szkoła nie musi mieć podpisanej umowy z UAM.

Prowadzący kurs:

prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz
prof. UAM dr hab. Tomasz Polak

Zapisy

Zapisy na kurs przyjmowane są od 1.07 do końca pierwszego tygodnia września drogą e-mailową na adres:

tppolak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Tomasz Polak


Photo source: Sport zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com