Dokumenty do pobrania

Wniosek o wyznaczenie promotora (tryb eksternistyczny)
.


RODO (tryb ekstrernistyczny)
doc


Archiwum prac dyplomowych (APD)  instrukcja - doktorant
.


PROCEDURA JSA-APD – dla doktorantów, którzy ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie
pdf


Archiwum prac dyplomowych (APD)  instrukcja - kandydat
pdf


Tryb eksternistyczny PROCEDURA JSA-APD
pdf


Formularz wyjazdowy


Kwestionariusz osobowy
doc


Sprawozdanie roczne z przebiegu pracy naukowej na studiach doktoranckich na UAM


Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
pdf


Wniosek o wyznaczenie promotora - studium doktoranckie, stopień w dyscyplinie (Wydział Fizyki)
doc


Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego od II roku


Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
doc


Wniosek o podwyższenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej


Załącznik do wniosku o podwyższenie stypendium z dotacji projakościowej
doc


Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich


Karta obiegowa doktoranta
doc


Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
pdf


Wniosek o przyznanie zapomogi
pdf


Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów


Załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów


Wniosek o wypłatę funduszu socjalnego


Zwrot kosztów podróży
pdf


Regulamin studiów doktoranckich
link


Zarządzenie nr 110/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pdf


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/2009/2010
pdf


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2009/2010
pdf


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110/2009/2010
pdf