Astronomia

Zapraszamy na 3-letnie studia stacjonarne I-ego stopnia na kierunku Astronomia. Studia są prowadzone przez Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją naukową naszego Obserwatorium oferujemy kształcenie z klasycznej astronomii i astrofizyki.Zapisz się

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Astronomia

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Sylwetka Absolwenta:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia dalszych studiów astronomicznych lub na innych kierunkach ścisłych. Dla pragnących dalej kontynuować swoją przygodę z astronomią zdobyta na I stopniu studiów wiedza jest fundamentem pod pogłębione studia astronomiczne na II stopniu oraz pod przyszłą karierę naukową.

Studenci decydujący się na karierę zawodową będą wysoko wykwalifikowaną grupą pracowników, poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy prężnie rozwijającego się sektora kosmicznego. Znajdą też zatrudnienie w placówkach zajmujących się popularyzacją astronomii: planetariach lub centrach nauki.

Nabycie szerokich kompetencji informatycznych oraz umiejętności analizowania dużych zbiorów danych (big data) daje absolwentom możliwość wybrania ścieżki kariery w sektorze technologii informatycznych czy sektorze finansowym gospodarki.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych absolwentów na stronie: http://www.astro.amu.edu.pl/pl/studia/absolwenci/.

Praca po studiach:
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • firmy sektora kosmicznego,
 • agencje kosmiczne,
 • placówki zajmujące się popularyzacją,
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku astronomia to:
 • szansa zdobycia dyplomu licencjata lub magistra astronomii,

 • praca w małych grupach i bezpośredni kontakt z wykładowcami,

 • kadra uznanych specjalistów i doświadczonych nauczycieli akademickich - współpraca międzynarodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza możliwość nawiązania przez studentów kontaktów międzynarodowych,

 • duży zakres praktycznych ćwiczeń, także tych pod rozgwieżdżonym niebem,

 • możliwość obserwacji przez teleskopy naszej sieci GTA (Globalny Teleskop Astrofizyczny) znajdujące się w Borówcu (PST1),  Chaline (PST3) i Arizonie (RBT/PST2),

 • zdobycie umiejętności wykorzystania danych z teleskopów naziemnych  (np.  11-metrowy teleskop SALT w Południowej Afryce)  i z przestrzeni kosmicznej (np. misja GAIA),

 • swobodny dostęp do infrastruktury komputerowej.
Tematyka zajęć

Poznańskie Obserwatorium jest wiodącym w Polsce ośrodkiem w badaniach planetoid oraz sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych, aktywnie uczestnicząc w  międzynarodowych programach  min. Europejskiej Agencji Kosmicznej  (ESA) mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w kosmosie.  Podczas 3-letnich studiów licencjackich nasi studenci oprócz ogólnej wiedzy astronomicznej zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji astronomicznych, głównie fotometrycznych i spektroskopowych. Przechodzą także pogłębiony kurs mechaniki nieba, dziedziny zajmującej się m.in. wyznaczaniem i przewidywaniem trajektorii ciał niebieskich.

Zajmujemy się także astrofizyką gwiazdową oraz badamy powstawanie galaktyk, zderzenia gwiazd neutronowych i czarnych dziur oraz powstawanie fal grawitacyjnych.  Studentom zainteresowanym tymi fascynującymi tematami oferujemy na I stopniu studiów wykłady z astrofizyki i astronomii galaktycznej oraz pozagalaktycznej. Zdobytą wiedzę można pogłębiać na II stopniu studiów oraz angażując się w prowadzone w obserwatorium programy badawcze.


Więcej informacji o badaniach naukowych i studiach na pierwszym stopniu kierunku Astronomia w Obserwatorium Astronomicznym UAM przedstawia prezentacja: Studia na kierunku Astronomia.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

W nowoczesnej astronomii niezbędna jest rozwinięta wiedza i umiejętności informatyczne, dlatego nasi studenci w programie studiów mają zajęcia praktyczne z  programowania i metod numerycznych oraz nowoczesnych baz danych. W czasie trzyletnich studiów nie brak też zajęć z matematyki i fizyki, dla naszych absolwentów zdobyta wiedza i umiejętności są więc doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na innych kierunkach ścisłych lub informatycznych oraz bazą pod karierę zawodową w nowoczesnych branżach gospodarki.

Po pierwszym roku studiów umożliwiamy wybór między dwiema ścieżkami edukacyjnymi: Astronomia obserwacyjna lub  Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów Ziemi - bezpieczeństwo kosmiczne.

Nasi studenci od wczesnych lat studiów mogą brać udział w badaniach i  projektach naukowych,  prowadząc obserwacje, redukując dane astronomiczne lub uczestnicząc w opracowaniu baz danych z przeglądów nieba i misji kosmicznych.

Szczegółowy program studiów: program_I_stopnia_astronomi.pdf.

Astronomiczne Koło Naukowe UAM

Możliwość rozwijania swoich astronomicznych pasji, poznania podzielających je ciekawych ludzi oraz interesującego spędzania czasu daje studentom Astronomiczne Koło Naukowe UAM (www.facebook.com/AKN.Poznan). W ramach swojej działalności AKN bierze udział w licznych akcjach popularyzatorskich, organizuje i uczestniczy w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN) czy realizuje różne projekty obserwacyjne (Eclipse de Sol Chile 2020 – wyprawa na obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca do Chile).

Zapraszamy również do wysłuchania podcastu Good Night Podcast, który tworzy grupa doktorantów i absolwentów studiów astronomicznych. Podcast ma na celu tłumaczyć najrozmaitsze zagadnienia astronomiczne.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:
 • podstawą do rekrutacji na kierunek studia Astronomia jest świadectwo dojrzałości,
 • rekrutacja odbywa się poprzez centralny system UAM.
Zapraszamy na stronę Obserwatorium: www.astro.amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Justyna Gołębiewska

dr Justyna Gołębiewska