Informatyka kwantowa

ZOSTAŃ PROGRAMISTĄ KOMPUTERÓW KWANTOWYCH! Informatyka kwantowa to nowy kierunek tworzony przy współpracy z IBM Quantum Network. Studenci mają możliwość pracy z unikatowymi w skali międzynarodowej technologiami oraz uzyskania kompetencji z zakresu cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Informatyka kwantowa

Poziom kształcenia:

Czas trwania:

Język studiów:

Forma studiów:

Miejsce zajęć:

Wydział:

pierwszego stopnia inżynierskie

3,5 roku (7 semestrów)

polski

stacjonarne (dzienne)

Poznań

Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki

Uwaga! Istnieje możliwość jednoczesnego studiowania na kierunku Informatyka kwantowa oraz kierunku Informatyka znajdującym się w ofercie studiów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Opis studiów

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarne studia, łączące w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. To dziedzina wiedzy i praktyki o strategicznym znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Jest to kierunek partnerski powstały przy współpracy Wydziału Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz firmy IBM – wiodącego producenta komputerów kwantowych.

Studia te kształcą specjalistów w zakresie programowania komputerów kwantowych, którzy mając pogłębioną wiedzę dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, w sposób twórczy będą stosowali i rozwijali kwantowe technologie informatyczne. Absolwent będzie potrafił samodzielnie tworzyć programy i uruchamiać je na komputerach i symulatorach kwantowych. Będzie posługiwać się wiedzą z dziedziny informatyki kwantowej z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego przez producentów komputerów kwantowych oraz wykorzystywać znajomość istniejących algorytmów kwantowych i ich złożoności obliczeniowej do rozwiązywania wybranych problemów. Absolwent będzie potrafił optymalizować programy kwantowe, uwzględniając dynamicznie zmieniającą się architekturę rzeczywistych procesorów kwantowych.

Programiści komputerów kwantowych są między innymi potrzebni w takich obszarach jak:
  • poszukiwanie nowych materiałów,

  • przemysł chemiczny (modelowanie struktury molekuł i optymalizacja reakcji chemicznych),

  • przemysł medyczny (projektowanie nowych leków),

  • problemy optymalizacyjne (logistyka, planowanie, optymalizacja ruchu pojazdów i łańcuchów dostaw),

  • sektor finansowy (analiza ryzyka, zarządzanie inwestycjami, analiza zdolności kredytowych),

  • kontrola jakości (automatyczne wykrywanie anomalii),

  • uczenie maszynowe,

  • branża IT (rozwój języków, bibliotek, algorytmów i firmware-u do programowania komputerów kwantowych),

  • firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe.

Studiowanie Informatyki Kwantowej pozwala zdobyć wiedzę o zastosowaniach komputerów kwantowych w wymienionych obszarach zarówno od doświadczonych naukowców zaangażowanych w badania jak i od firmy rozwijającej najnowsze technologie kwantowe. Ze względu na dynamiczny rozwój dziedziny, również nowe obszary będą identyfikowane w najbliższych latach.

Po ukończeniu absolwent będzie przygotowany do pracy zespołowej oraz będzie posiadał podstawowe umiejętności w obszarze najnowocześniejszych kwantowych i klasycznych technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Dodatkowo absolwent uzyska podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące różnych dziedzin informatyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi oraz usługami sieciowymi/internetowymi. Zdobędzie on dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne — techniczne oraz pozatechniczne przygotowujące do pracy we własnym przedsiębiorstwie, firmie, jak i w korporacji. Zdobędzie również wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostanie zaznajomiony z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pokrewnego kierunku - Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Atuty kierunku

Atuty kierunku:
  • kierunek prowadzony przy współpracy specjalistów z Wydziału Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz firmy IBM,

  • dostęp do najnowocześniejszych technologii kwantowych,

  • możliwość uzyskania kompetencji do podjęcia pracy w jednostkach naukowych, laboratoriach przemysłowych i firmach technologicznych na całym świecie.

Program studiów

Wybrane przedmioty na studiach obejmują takie zagadnienia jak:
  • Programowanie komputerów kwantowych,
  • Kryptografia klasyczna i kwantowa,
  • Projektowanie obwodów kwantowych,
  • Zastosowania symulatorów i algorytmów kwantowych,
  • Fizyka kwantowa,
  • Sztuczna inteligencja.

Pełny program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024: PROGRAM STUDIÓW

Praca po studiach

Specjalistyczna wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwia podjęcie pracy jako programista komputerów kwantowych w takich miejscach jak:
 • zespoły zajmujące się innowacyjnymi technologiami: sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym,

 • zespoły zajmujących się symulacjami układów fizycznych i procesów chemicznych,

 • zespoły ds. bezpieczeństwa: szyfrowanie postkwantowe oraz szyfrowanie kwantowe,

 • firmy szkoleniowe i uczelnie wyższych (zajmujących się edukacją z zakresu komputerów kwantowych oraz ich zastosowań),

 • działy kontroli jakości,

 • firmy zajmujące się problemami optymalizacyjnymi (logistyka, planowanie, optymalizacja ruchu pojazdów i łańcuchów dostaw),

 • jednostki badawczo-rozwojowe (np.: zajmujące się poszukiwaniem i analizą nowych materiałów, rozwijaniem technologii kwantowych).

Obecnie programy stażowe dla osób posiadających kompetencje w zakresie programowania komputerów kwantowych oferują w Polsce niektóre banków i dołączają do nich na bieżąco kolejne firmy i koncerny. Istnieją też możliwości staży w międzynarodowych korporacjach. Ze względu na dynamiczny postęp techniczny i olbrzymie inwestycje w rozwój technologii kwantowych (w tym informatyki kwantowej) mamy do czynienia z sytuacją, gdzie liczba miejsc pracy przybywa szybciej niż liczba ekspertów.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz