Data publikacji w serwisie:

Conference on Sound Perception

Na Wydziale Fizyki UAM odbyła się druga edycja międzynarodowej, naukowej konferencji pt. "Conference on Sound Perception (CSP)". Organizatorem wydarzenia była Katedra Akustyki UAM. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher powitał uczestników konferencji oraz przedstawicieli władz Uczelni: Prorektora UAM prof. dr hab. Michała Banaszaka i Dziekana Wydziału Fizyki prof. UAM dr hab. Romana Gołębiewskiego, którzy wygłosili mowy powitalne. Ceremonię rozpoczęcia konferencji zakończył Prorektor UAM prof. dr hab. Michał Banaszak, dokonując jej uroczystego otwarcia.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej tematem przewodnim była percepcja dźwięku. W trakcie trzech dni (1-3 września br.) naukowcy poruszali zagadnienia związane z psychoakustyką, akustyką psychofizjologiczną, akustyką środowiska, kognitywistką, neuropsychologią i akustyką pomieszczeń.

Konferencję CSP zaszczycili swoim udziałem wybitni naukowcy, m. in. prof. Brian CJ Moore z Uniwersytetu w Cambridge, UK, nagrodzony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Andrew Oxenham z Uniwersytetu w Minnesocie, USA. Ponadto wśród uczestników były także inne osobistości ze świata nauki, m. in. z Uniwersytetu w Manchesterze, UK, Uniwersytetu Harvarda z Bostonu, USA oraz Uniwersytetu z Melbourne w Australii. Konferencja była znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń w różnych obszarach prowadzonych badań naukowych.