Data publikacji w serwisie:

2D Quantum Materials for Spintronics: 2DQMS 2024

W dniach 29-31.01 odbył się na Wydziale Fizyki workshop 2D Quantum Materials for spintronics, zorganizowany przez panią profesor Annę Dyrdał wraz z zespołem 2Dtronics. Tematyka workshopu dotyczyła najnowszych problemów dwuwymiarowej spintroniki, w szczególności spnowych efektów w transporcie elektronowym, topologicznych przejść fazowych w materii skondensowanej, dwuwymiarowych kryształów i heterostruktur van-der-Waalsa oraz dwuwymiarowych układów magnetycznych.

Podczas trzydniowej konferencji można było wysłuchać 17 wykładów zaproszonych, wygłoszonych przez rozpoznawalnych w dziedzinie krajowych i zagranicznych specjalistów oraz  11 krótszych wystąpień ustnych. Pierwszego dnia odbyła się także sesja plakatowa. Pełną listę wykładowców oraz więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie workshopu: https://2dtronics.amu.edu.pl/2DQMS.

Wydarzenie stanowiło również podsumowaniekończącego się w lutym polsko-norweskiego projektu 2Dtronics: Transport ładunku i spinu w nowych niskowymiarowych materiałach kwantowych,finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.