Data publikacji w serwisie:

Publikacja naukowców z Wydziału Fizyki w "Chemistry of Materials"

8 lipca br. w renomowanym czasopiśmie "Chemistry of Materials" ukazała się publikacja pt.: "Complete Perovskite Solar Cells with Gold Electrodes Studied in the Visible and Near-Infrared Ranges", której autorami są naukowcy z Wydziału Fizyki: mgr Katarzyna Pydzińska-Białek, prof. dr hab. Marcin Ziółek oraz z Centrum NanoBioMedycznego: dr Grzegorz Nowaczyk.

Całość artykułu w formie otwartego dostępu można pobrać ze strony:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.2c00845

O publikacji napisano także w "Życiu Uniwersyteckim":

https://uniwersyteckie.pl/nauka/nasi-naukowcy-w-chemistry-materials

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z mgr Katarzyną Pydzińską-Białek:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/katarzyna-pydzinska-bialek-energetycznie-i-z-przytupem

Autorom publikacji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Photo source: https://pubs.acs.org/loi/cmatex