Data publikacji w serwisie:

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” otrzymał finasowanie w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioskodawcą jest konsorcjum „Sieć Centrów Doskonałości XFEL”, w skład którego wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (European X-ray Free Electron Laser, EuXFEL) do realizacji nowatorskich badań naukowych. Planowane jest m.in. rozszerzenie społeczności polskich użytkowników EuXFEL oraz rozwój ich kompetencji w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z EuXFEL, przygotowania projektów badawczych czy realizacji badań z użyciem EuXFEL. Organizacja szkoleń, warsztatów, jak również pomoc w realizacji pomiarów pilotażowych koniecznych do przygotowania wysokiej jakości projektów badawczych na EuXFEL, będzie realizowana właśnie w ramach sieci Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL) – unikatowych laboratoriów badawczych, które zostaną stworzone na potrzeby projektu.

CD XFEL UAM, działające na Wydziale Fizyki UAM (Zakład Fizyki Biomedycznej oraz Zakład Elektroniki Kwantowej), dedykowane jest badaniom w zakresie fotochemii piko- i femtosekundowej dla układów molekularnych w fazie skondensowanej (ultraszybka spektroskopia laserowa) oraz badaniom strukturalnym cząstek biologicznych (SAXS).

Koordynatorem działań z ramienia CD XFEL UAM jest dr Wojciech Gawełda, (wojciech.gawelda@amu.edu.pl).

Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-polskich-uzytkownikow-euxfel.