Data publikacji w serwisie:

Dzień badań kosmicznych na UAM

Uprzejmie informujemy, iż 23.02.24, w godzinach 13:00-17:30 na Wydziale Fizyki UAM odbędzie się Dzień Badań Kosmosu.

Organizatorami Dnia Badań Kosmosu są Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Michał Banaszak, Szkoła Nauk Ścisłych, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Fizyki UAM.

Dołącz do wydarzenia na stronie Facebook:

https://www.facebook.com/events/1061020871819718/?ref=newsfeed

Szeroko pojęte badania kosmiczne należą do największych wyzwań współczesności. To nie tylko badania z zakresu astronomii i astrofizyki, które tradycyjnie wiązane są z Kosmosem a mające długą tradycję na UAM, to również badania z zakresu geologii planetarnej (o czym przypominają między innymi „nasze” kratery na Morasku), wykorzystanie danych satelitarnych (teledetekcji), astrobiologii, inżynierii materiałowej, psychologii (np. zachowanie ludzi w długim odosobnieniu) czy prawa kosmicznego. W kontekście gwałtownie rozwijającego się sektora przemysłu kosmicznego i postępującej eksploracji badania prowadzone na UAM nabierają jeszcze większego znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Badania te wymagają również wysokiego stopnia interdyscyplinarności, dlatego konieczna jest platforma umożliwiająca rozwój tego szerokiego kierunku badań na UAM.

W celu lepszej wymiany informacji o aktualnie prowadzonych projektach badawczych przez pracowników i studentów UAM, reprezentujących różne dyscypliny, w zakresie badań kosmicznych oraz prezentacji możliwości włączenia się w takie badania, chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Dniu Badań Kosmicznych na UAM. Liczymy, że integracja środowiska badaczy kosmosu na UAM zaowocuje ciekawymi pomysłami, projektami i jeszcze lepszym wykorzystaniem istniejącego potencjału badawczo-technicznego.

Ramowy program spotkania:

13:00-13:15 – otwarcie i prezentacja gości

13:15-14:45 - prezentacje aktualnie prowadzonych projektów badawczych na UAM (do 10 minut na grupę badawczą)

14:45-15:30 - przerwa kawowa oraz sesja posterowa (prezentacje nowych projektów studenckich i stażowych)

15:30-17:00 - panel dyskusyjny (prezentacja możliwości współpracy i finansowania, moderowana dyskusja nad rozwojem badań planetarnych i kosmosu na UAM).

Osoby / zespoły badawcze chętne do zaprezentowania zakresu swoich badań w formie wystąpienia, jak i wszystkich chętnych (zwłaszcza młodych badaczy) chętnych do zaprezentowania posterów zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.24. Osoby zainteresowane przygotowaniem wystąpień lub posterów są proszone o kontakt z Bartoszem Pieterkiem (bartosz.pieterek@amu.edu.pl) lub Witoldem Szczucińskim (witek@amu.edu.pl).

plakat dzień kosmiczny


Title photo source:  Obraz autorstwa Freepik