Data publikacji w serwisie:

JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska z wizytą na Wydziale Fizyki

W dniu 2 lutego br. na zaproszenie Dziekana Wydziału Fizyki, prof. UAM dr. hab. Romana Gołębiewskiego na naszym Wydziale gościła JM Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Pani Rektor zwiedziła m.in. laboratoria optyki okularowej i optometrii (prezentacja mgr Maciej Dymczyk), pracownię fizyczną oraz elektroniki cyfrowej (dr Mikołaj Baranowski, mgr Rafał Pietrzyk), pracownię eksperymentu fizycznego (dr Monika Jażdżewska, dr Maria Dobies, mgr Marcin Trafas), pracownie do diagnostyki słuchu, miernictwa i dopasowania aparatów słuchowych (prof. Roman Gołębiewski).

Ponadto, JM Rektor UAM zwiedziła nowo powstałe Laboratorium Niskich Temperatur i Silnych Pól Magnetycznych  w Centrum Nanobiomedycznym UAM, które zaprezentował prof. Maciej Wiesner z pomocą mgr. Macieja Światłowskiego. W trakcie spotkania podkreślono, że jest to czwarte w Polsce, a pierwsze w Wielkopolsce miejsce, w którym możliwe są badania własności fizycznych różnych materiałów w ultraniskich temperaturach rzędu 7mK oraz polu magnetycznym 12T.

JM Pani Rektor oraz Dziekan Wydziału Fizyki zwiedzili ponadto studia nagraniowe, kabinę bezechową oraz Centrum NeuroNauki Poznawczej, które zaprezentowali prof. Michał Klichowski oraz prof. Roman Gołębiewski.

W trakcie pobytu, Pani Rektor zwiedziła również pomieszczenia Szkoły Doktorskiej, Centrum Wsparcia Projektów, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz pomieszczenie spółki AMU Innovation.

JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska była pod wielkim wrażeniem wyposażenia, różnorodności wydziałowych laboratoriów oraz przygotowania merytorycznego i entuzjazmu osób, które prezentowali dane laboratorium.