Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu projakościowego Prorektora UAM

Uprzejmie informujemy, iż z Wydziału Fizyki w ramach konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia wyłoniono 11 laureatów:

 1. Dr Mikołaj Baranowski (PBL)
 2. Dr Monika Jażdżewska (PBL)
 3. Dr Daria Wojciechowska (FC)
 4. Dr Małgorzata Paprzycka (PBL)
 5. Prof. UAM dr hab. Anna Kowalewska- Kudłaszyk (PBL)
 6. Dr Iwona Kostka (FC)
 7. Dr Magdalena Grajek (PBL)
 8. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz (FC)
 9. Dr Sławomir Nogaj (FC)
 10. Dr Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska (PBL)
 11. Dr Edyta Podlewska- Gaca (PBL)

Celem dziewiątej edycji konkursu projakościowego Prorektora UAM, realizowanego w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, jest wsparcie nauczycielek i nauczycieli akademickich we wdrożeniu aktywizujących metod dydaktycznych do zajęć.

W konkursie przewidzianych było po 30 grantów z przeznaczeniem na wdrożenie metod PBL i FC. Na konkurs wpłynęło łącznie 76 wniosków: 35 na zastosowanie metody PBL i 41 – metody FC.

Wysoki poziom merytoryczny wniosków skłonił komisję konkursową do podjęcia decyzji o przyznaniu grantów dydaktycznych zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie wszystkim wnioskodawcom.

Wdrożenie nowych metod do zajęć nastąpi w roku akademickim 2024/2025.