Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak zdobywcą PRELUDIUM BIS 5

Uprzejmie informujemy, iż prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM) otrzymał finansowanie w ramach piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS 5 na projekt pt. „Magnetyczne tekstyle modyfikowane (nano)materiałami”. Serdecznie gratulujemy!

O projekcie:

Sztuczne materiały tekstylne można modyfikować dodając do nich m.in. substancje czynne, które mogłyby być uwalniane pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak fale ultradźwiękowe. Dodając do nich materiały magnetyczne, tworzymy inteligentne materiały odpowiadające na zewnętrzne pole magnetyczne, które może powodować przesuwanie materiału lub jego nagrzewanie w wyniku  procesów zachodzących w cząstkach i w ich pobliżu. W ramach projektu zbadane zostanie wytwarzanie materiałów tekstylnych modyfikowanych dodatkami posiadającymi różne właściwości, m.in. cząstkami magnetycznymi. Do stworzenia takich inteligentnych tekstyliów wykorzystamy metodę elektroprzędzenia, która pozwoli na dodanie różnorodnych dodatków do polimerowego roztworu, z którego tworzone są pojedyncze włókna tkaniny. Drugą równorzędną strategią na wytworzenie materiału tekstylnego z odpowiednią funkcjonalnością jest nakładanie na już istniejącą tkaninę zawiesiny nanomateriałów. Zbadany zostanie efekt nagrzewania magnetycznego oraz możliwość uwalniania substancji z tekstyliów pod wpływem fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu.