Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowe studia na Wydziale Fizyki UAM MaMaSELF2

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej przyznała grant w wysokości około 5,38 mln Euro na prowadzenie wspólnych, międzynarodowych studiów magisterskich MaMaSELF2 (Master in Materials Science powEred by Large-Scale Facilities) w ramach projektu Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Grant będzie realizowany w latach 2022-2027 przez konsorcjum sześciu uniwersytetów: Uniwersytet Rennes 1, Uniwersytet Montpellier, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet Turyński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto w skład konsorcjum wchodzą instytucje naukowo-badawcze z Japonii, Indii, USA i Europy jako tzw. partnerzy stowarzyszeni. Koordynatorem tego projektu z ramienia UAM jest prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki.

Jest to już kolejny grant w ramach projektu Erasmus Mundus Joint Master Degrres przyznany temu konsorcjum. Program tych międzynarodowych i unikatowych studiów II stopnia kierowany jest do studentów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych (fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, …), a program studiów koncentruje się na badaniach materiałowych przy wykorzystaniu tzw. dużych urządzeń badawczych (np. synchrotrony, lasery rentgenowskie). Studenci chętni do udziału w tym projekcie mają szansę podjęcia studiów w przynajmniej w dwóch uczelniach partnerskich, a dyplom magistra z tych dwóch wybranych uczelni po zakończeniu studiów otwiera im możliwości znalezienia bardzo ciekawej i interesującej pracy.

Erasmus Mundus Joint Master jest europejskim programem wspierającym mobilność studentów i wykładowców oraz współpracę w obszarze szkolnictwa wyższego. Ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego i promowanie zrozumienia międzykulturowego. Program koncentruje się na wzmocnieniu współpracy europejskiej i międzynarodowych powiązań w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie wysokiej jakości międzynarodowych kursów magisterskich. Więcej szczegółów na stornie projektu www.mamaself.eu.

MAMASELF, European Master in Materials science
www.mamaself.eu

mundus