Data publikacji w serwisie:

Symposium on Spintronics and Quantum Information 2022

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku odbyło się sympozjum naukowe Instytutu Spintroniki i Informacji Kwantowej „Symposium on Spintronics and Quantum Information”.

Sympozjum zostało otwarte przez Panią Dziekan prof. UAM dr hab. Anetę Woźniak-Braszak. Podczas dwóch intensywnych dni można było wysłuchać 40 referatów ujętych w sześć sesji naukowych. Cztery sesje zostały zorganizowane przez Zakłady Naukowe wchodzące w skład Instytutu, natomiast dwie sesje były przeznaczone dla młodych naukowców. Młodzi badacze, głównie doktorantki i doktoranci Instytutu, wygłosili ponad 20 referatów. Tematyka wystąpień obejmowała szerokie spektrum zagadnień badawczych, poczynając od teorii informacji i fizyki kwantowej poprzez fizykę ciała stałego do spintroniki i magnoniki. Warto podkreślić, że wszystkie referaty cechowały się wysoką jakością i klarownością. Wiele z nich prezentowało nowe wyniki badań, którą już są, bądź będą, przedmiotem publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych. Szczegółowy plan wygłoszonych referatów oraz książka abstraktów dostępne są na stronie: https://isik.amu.edu.pl/symposium-on-spintronics-and-quantum-information-2022/.

Warto wspomnieć, że początki naszego Sympozjum są nieco odleglejsze. Jest ono kontynuacją konferencji organizowanych wspólnie przez Zakład Fizyki Nieliniowej i Zakład Fizyki Nanomateriałów, z których ostatnia, piąta edycja, miała miejsce w 2019 roku i była poświęcona pamięci prof. Stanisława Kielicha. Po utworzeniu Instytutu Spintroniki i Informacji Kwantowej, inicjatywa ta jest rozwijana i koordynowana przez cały Instytut, który obecnie tworzą cztery zakłady naukowe.

Grudniowe sympozjum było zatem drugim z kolei wydarzeniem tego typu organizowanym przez Instytut. Pierwsze sympozjum zostało zorganizowane w formie hybrydowej i miało międzynarodowy charakter – zdominowane było przez prelegentów z zagranicznych ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem. Wśród wygłaszających referaty plenarne warto wspomnieć prof. Stuarta Parkina – dyrektora Max Planck Instytut w Halle oraz prof. Macieja Lewensteina – kierownika Quantum Optics Theory Group w Institute of Photonics w Barcelonie. Obecne Sympozjum miało natomiast bardziej sprawozdawczy charakter i odbyło się całkowicie w formie stacjonarnej.

W organizację Sympozjum zaangażowanych było wielu pracowników, doktorantów i studentów, dlatego chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu Sympozjum oraz władzom dziekańskim, które wspierały tę inicjatywę.

Prof. dr hab. Ireneusz Weymann