Data publikacji w serwisie:

Doktorantka IOA laureatką stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Aleksandra Leśniewska, doktorantka w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne UAM, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 roku. Na liście stypendystów znalazło się 12 młodych naukowców z UAM, wśród których Pani Aleksandra jest jedyną reprezentantką nauk ścisłych. W tym roku Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Na liście laureatów znalazło się 5 astronomów z różnych ośrodków w Polsce. Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Przez ostatnie lata Aleksandra Leśniewska skupiała się nad analizą materii międzygwiazdowej, a jej głównym obiektem zainteresowania stał się pył. W 2022 roku otrzymała finansowanie w ramach grantu NCN Preludium, którego celem jest opisanie mechanizmów przyczyniających się do pozbywania się pyłu przez galaktyki eliptyczne.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Aleksandra Leśniewska - archiwum własne.