Data publikacji w serwisie:

Informacja o wyniku konkursu NCN OPUS

NR REFERENCYJNY KONKURSU:  post-doc_adiunkt_badawczy_OPUS_WFiz

WYDZIAŁ: Fizyki UAM

STANOWISKO: Adiunkt badawczy (postdoc)

Na konkurs w projekcie NCN 2021/41/B/ST4/03807 „Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych” wpłynęły 3 wnioski konkursowe. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na dostępne w 1 stanowisko adiunkta badawczego Komisja konkursowa wyłoniła:

Dr Ahmet Kertmen

Komisja przeprowadziła rekrutację w oparciu o nadesłaną dokumentację oraz rozmowę z wybranym kandydatem. Oceny złożonych aplikacji przeprowadzono według kryteriów określonych w oparciu o regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki będącym załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., Kandydat spełniał wszystkie postawione w konkursie wymagania i w opinii Komisji posiada najlepsze kompetencje do wykonywania zadań w projekcie.

Prof. dr hab. Maciej Kozak
Przewodniczący Komisji konkursowej