Data publikacji w serwisie:

Najnowsze publikacje naukowe

W czasopiśmie Advanced Materials została opublikowana praca, której współautorem jest naukowiec z Wydziału Fizyki - dr Thomas Vasileiadis (Zakład Biofizyki Molekularnej), o tytule: “Observation of Multi-Directional Energy Transfer in a Hybrid Plasmonic–Excitonic Nanostructure”.

Link do publikacji: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ adma.202209100

Kolejną publikacją naukową, która ukazała się w Nano Energy jest praca pt. "Pyro-phototronic effect: An effective route toward self-powered photodetection", której współautorem jest prof. dr hab Marcin Ziółek ( Zakład Elektroniki Kwantowej).

Link do publikacji: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S2211285523000083?via%3Dihub

Autorom publikacji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!