Data publikacji w serwisie:

Wyjątkowe zakrycie gwiazdy

12 grudnia około godziny drugiej w nocy miało miejsce niezwykłe zjawisko: jasna gwiazda z konstelacji Oriona - Betelgeza, została zakryta przez planetoidę Głównego Pasa - (319) Leonę. Zakrycia planetoidalne tak jasnych gwiazd zdarzają się niezwykle rzadko, raz na kilka dziesięcioleci. To akurat zjawisko można było obserwować z wąskiego pasa na południu Europy. Dzięki finansowaniu z konkursu IDUB, zjawisko to udało się zarejestrować z okolic Alicante w Hiszpanii dr hab. Annie Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM.

Ogółem na ponad sto zgłoszonych stacji zakrycie to zaobserwowano z sukcesem z niemal 40 miejsc. Betelgeza przygasła maksymalnie o dwie wielkości gwiazdowe, czyli przez kilka sekund świeciła sześć razy słabiej niż zwykle. Znamienne, że gwiazda ta nie zniknęła wówczas całkowicie. Oznacza to, że ten czerwony olbrzym jest większy niż dotąd sądzono i jego zakrycie było obrączkowe.

Zarejestrowane dane w formie krzywych zmian blasku posłużą zarówno do wyznaczenia rozmiarów i kształtu planetoidy Leona, jak i przede wszystkim do wymapowania położenia jasnych plam - komórek konwekcyjnych - na powierzchni czerwonego olbrzyma znajdującego się w końcowych stadiach ewolucji. W stosunkowo niedalekiej przyszłości Betelgeza wybuchnie jako gwiazda supernowa.

Zdjęcia: Trzy klatki video ukazujące zakrycie Betelgezy (jasna gwiazda przy lewej krawędzi obrazu). Autor: Oscar Canales Moreno.