Data publikacji w serwisie:

Najlepsi dydaktycy UAM 22/23 na Wydziale Fizyki!

W poniedziałek 2 października, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024, zostały rozdane nagrody dla najlepszych dydaktyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 2022/2023.

Dr Tomasz Kopyciuk z naszego wydziału, odebrał z rąk Pani Rektor nagrodę dla najlepszych dydaktyków UAM - Praeceptor Optimus. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które trzykrotnie otrzymały nagrodę Praeceptor Laureatus.

Laureatem nagrody Praeceptor Laureatus za miniony rok akademicki 2022/2023 został prof. dr hab. Andrzej Grudka.

Kandydaci do nagrody wyłaniani są co roku spośród nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe noty w ankietach studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne. Wyboru laureatów dokonują studenci w tajnym głosowaniu.

Serdecznie gratulujemy laureatom!


Fot. Martyna Płaczek