Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na publiczną obronę doktorską mgr. Valerii Myndrula

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że w poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 (sala 16 przy BOW)w formie hybrydowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Valerii MYNDRULA

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Photoluminescent and electrochemical (bio)sensors based on porous silicon and zinc oxide for continuous mycotoxins and glucose detection"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Igor Iatsunskyi

Promotor pomocniczy: Dr Mikhael Bechelany

Link do spotkania

Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.

Recenzja 3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com