Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na obronę doktorską mgr Ying Wang

Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informują, że we wtorek, 7 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w formie hybrydowej (sala 16, MS Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ying WANG

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Temat pracy: "Growth, structure and physicochemical properties of ultrathin iron and vanadium oxide films"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski

Promotor pomocniczy: Prof. dr Niklas Nilius

Link do spotkania:  MS Teams
Dokumenty do pobrania:

Rozprawa doktorska

.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

.

Recenzja 1

.

Recenzja 2

.

Recenzja3

.


Photo source: Papier zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com