Data publikacji w serwisie:

Zmarł Prof. dr hab. Michał Kurzyński

W dniu 24 maja 2023 r. w wieku 76 lat zmarł

Prof. dr hab. Michał Kurzyński

profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitny fizyk, ceniony specjalista w zakresie fizyki materii skondensowanej, biofizyki, fizyki statystycznej i termodynamiki nierównowagowej. Autor podręczników, monografii i oryginalnych prac naukowych znanych i cenionych na świecie, a także znakomitych opracowań i wykładów popularyzujących nauki przyrodnicze.

Ceniony nauczyciel akademicki, którego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem wielu pokoleń poznańskich studentów fizyki. Zastępca dyrektora Instytutu Fizyki do spraw dydaktycznych. Prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UAM.

Zapamiętamy Go jako prawdziwego entuzjastę nauki, człowieka niezwykle życzliwego o wielkiej kulturze osobistej i pogodzie ducha.

Najbliższym Zmarłego – przede wszystkim Żonie, Pani Prof. Krystynie Kurzyńskiej, córce Pani Prof. Annie Kurzyńskiej, synowi Panu Prof. Pawłowi Kurzyńskiemu - wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i społeczność Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pogrzeb odbędzie się 7 czerwca 2023 r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Junikowskim.