Data publikacji w serwisie:

Zmarł Prof. dr hab. Tomasz Hornowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2023 roku zmarł Prof. dr hab. Tomasz Hornowski.

Profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni pracownik Katedry Akustyki, autorytet w obszarze akustyki molekularnej. Odeszła od nas osoba ogromnej skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń akustyków. Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszego Uniwersytetu.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu, Wydziału Fizyki oraz Katedry Akustyki poniosły wielką stratę.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 17 marca 2023 r. o godz. 13.50 na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Dziekan Wydziału Fizyki UAM
z Radą Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia
Kierownik Katedry Akustyki UAM
z pracownikami, doktorantami i studentami