Data publikacji w serwisie:

Międzywydziałowe Centrum Neuronauki Poznawczej na Wydziale Fizyki

19 października 2022 o godz. 14:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Międzywydziałowego Centrum Neuronauki Poznawczej na Wydziale Fizyki. Uroczystość odbyła się w Audytorium Maximum im. prof. Franciszka Kaczmarka.

Inicjatorem pomysłu stworzenia Międzywydziałowego Centrum Neuronauki Poznawczej (MCNP) jest prof. Michał Klichowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych, Pełnomocnik Rektor ds. Otwartej Nauki. Jest on badaczem, który w toku stażów naukowych w kilkudziesięciu europejskich instytucjach wyspecjalizował się w badaniach z zastosowaniem metod neuronauki poznawczej. Jego najnowsze badania dotyczą funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka i wykorzystania metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się, a ich wyniki zostały opublikowane w najbardziej prestiżowych periodykach neuronaukowych, takich jak Cortex, Neuropsychologia czy Brain Structure and Function. W latach 2019-2021 był on koordynatorem naukowym międzynarodowego grantu European Network on Brain Malformations (Neuro-MIG) w ramach którego badania prowadziło blisko 200 neuronaukowców z 31 krajów z 4 kontynentów. Jego aktywność naukowa zastała doceniona przyznaniem mu Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe.

Finalnie, pod patronatem Prorektora prof. dr. hab. Michała Banaszaka i przy porozumieniu Dziekana Fizyki prof. UAM dr. hab. Romana Gołębiewskiego i Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. UAM dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, w budynku Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM powstało Międzywydziałowe Centrum Neuronauki Poznawczej. Mają być w nim prowadzone zaawansowane i unikatowe w skali światowej badania podstawowe, a także testy realizowane w ramach projektów wdrożeniowych. Paradygmaty neuronauki poznawcze będę tu wspierać interdyscyplinarne projekty naukowe osadzone szczególnie w takich obszarach jak biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia, kognitywistyka czy neuropedagogika.

Centrum zostało wyposażone w aparaturę prof. Klichowskiego, m.in. medyczny aparat EEG z pełnym oprogramowaniem, aparat do neurofeedbacku, stymulator mózgu typu tDCS, a także dwa wysokiej klasy komputery kontrolujące eksperymenty wraz z licznymi pakietami testów psychologicznych i dedykowanymi im padami. W jednej z części MCNP znajdują się ponadto zestawy do testów i badań psychomotorycznych.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z tego wydarzenia: Otwarcie Międzywydziałowego Centrum Neuronauki Poznawczej