Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III konferencji "Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu", która odbędzie się w dniach 21 - 31.07.2023 (I blok sesji) oraz 29.07.2023 - 07.08.2023 (II blok sesji) na Spitsbergenie. W trakcie wydarzenia planowany jest między innymi pobyt w Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Petuniabukta".

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do przyjrzenia się dynamicznym procesom zachodzącym w środowisku polarnym pod wpływem zmian klimatu oraz dyskusji nad przyczynami i skutkami tych zjawisk.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w załączonych plikach. Wstępne zgłoszenia przyjmujemy do 10.03.2023, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące organizacji Konferencji i jej przebiegu.

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Photo soure: https://www.facebook.com/AMUPS.Svalbard/photos/pb.100062610233563.-2207520000./2898151196922430/?type=3