Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Maria Skłodowska-Curie i jej wkład w fizykę medyczną"

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów na konferencję „ Maria Skłodowska-Curie i jej wkład w fizykę medyczną”, która odbędzie się 12.01.2023 r. w Auli Piekary Wydziału Fizyki UAM w godzinach 10:00-12:30.

W trakcie trwania konferencji będą obowiązywały godziny Dziekańskie, w związku z tym obecność studentów kierunku Fizyka medyczna jest obowiązkowa i będzie sprawdzana.

Istnieje także możliwość czynnego uczestnictwa studentów, propozycje referatów można zgłaszać pod adresem: grajek@amu.edu.pl

Działalność naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w dużej mierze motywowana była zastosowaniami medycznymi i stała się podstawą fizyki medycznej. Noblistka starała się o budowę Instytutu Radowego w Paryżu oraz szpitala, który miał stanowić integralną część tego Instytutu. Udało jej się stworzyć wymarzony kompleks w Warszawie. Osobiste zaangażowanie wiedzy fizycznej Marii Skłodowskiej-Curie w potrzeby medycyny w czasie I Wojny Światowej spowodowały powstanie przyfrontowej służby radiologicznej.

PLAN KONFERENCJI

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maciej Kozak

dr Magdalena Grajek

SKNF Fusion

Serdecznie zapraszamy!