Data publikacji w serwisie:

Cykl wykładów: "Ku Pełni Życia – Życie i Światło"

Zapraszamy na serię wykładów "Ku Pełni Życia – Życie i Światło", które odbędą się 29.05.2023 r. na Wydziale Fizyki w sali Rady Dyscyplin.

Plan wykładów:

16:00 Życie w fizyce. Cząstki elementarne i ich oddziaływanie - wykład prof. UAM dra hab. Grzegorza MUSIAŁA
16:45 Życie ze Słońca. Wpływ fotonów na organizmy żywe - wykład prof. UAM dra hab. Krzysztofa GIBASIEWICZA
17:30 Pojęcie „życia” w naukach akademickich. Spojrzenie interdyscyplinarne - wykład o. dra Norberta Augustyna LISA OP

konwersaatorium