Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Dydaktyka Fizyki – Innowacyjne Metody Kształcenia

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w konferencji „Dydaktyka Fizyki – Innowacyjne Metody Kształcenia”, która odbędzie się 4 kwietnia 2024 o godz. 13.00 w sali C/016 na  Wydziale Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych metod kształcenia fizyki na poziomie akademickim. W trakcie konferencji możliwa będzie wymiana doświadczeń związanych z takimi metodami kształcenia jak project-based learning (PBL) oraz flipped classroom (FC). Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję wysłuchać referatów nt. zastosowania narzędzi Simulink, LabView w dydaktyce fizyki. W jednym z wykładów zostanie również omówiona rola gier komputerowych oraz grywalizacji w procesie dydaktycznym.

Zgłoszenie do bezpłatnego udziału w konferencji możliwe jest wyłącznie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://dydaktyka-amu-edu-pl.konfeo.com

Aktywny udział w konferencji będzie brany pod uwagę przy ocenie nauczycieli akademickich w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji.

Strona internetowa konferencji: https://kdf.amu.edu.pl/