Data publikacji w serwisie:

30-lecie Protetyki Słuchu

11 czerwca 2022 roku w Katedrze Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość 30-lecia Protetyki Słuchu. Uroczystość została otwarta przez Panią Prorektor prof. dr hab. Joannę Wójcik oraz Dziekana Wydziału Fizyki prof. UAM dr hab. Romana Gołębiewskiego.

W trakcie uroczystości zostały wygłoszone referaty na temat historii Instytutu Akustyki  oraz kierunku studiów Protetyka Słuchu. Ponadto, w programie uroczystości znalazły się referaty poświęcone problematyce środowiska protetyki słuchu. Głos zabrali również absolwenci Protetyki Słuchu: Tatiana Janos oraz Patryk Truszkowski. Uroczystości towarzyszyła wystawa producentów aparatów słuchowych. W uroczystościach udział wzięło ok. 70 osób.