Data publikacji w serwisie:

Pierwszy Ogólnouniwersytecki Dzień Kół Naukowych UAM - II miejsce dla Koła Naukowego Optyki i Optometrii

W dniu 8 kwietnia 2022r. odbył się Pierwszy Ogólnouniwersytecki Dzień Kół Naukowych UAM w holu Collegium Maius. Wydział Fizyki reprezentowany był najliczniej, aż przez cztery koła naukowe: Koło Naukowe Akustyków SONIC, Studenckie Koło Naukowe Fizyków FUSION, Koło Naukowe Optyki i Optometrii,  Koło Naukowe Fizyków Medycznych w Radioterapii RADIUS, a nad wszystkim czuwał wydziałowy koordynator ds. kół naukowych dr Magdalena Grajek.

Do dyspozycji było naprawdę niewiele miejsca, ale nasze stoiska były wypełnione po brzegi i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiciele kół mieli możliwość zaprezentować swoją działalność, pokazać innym na czym skupiają się ich projekty i zainteresowania, nawiązać nowe kontakty i znajomości, a także wzajemnie wymieniać myśli.

Odbył się także konkurs na Najlepszą Prezentację Działalności Koła Naukowego w trakcie Pierwszej Edycji Dnia Kół Naukowych UAM, w którym II miejsce i nagrodę w wysokości 1500zł otrzymało Koło Naukowe Optyki i Optometrii (reprezentowany przez: Dominika Kaziemko, Wiktorię Łysak i Klaudię Filipczak) - serdecznie gratulujemy.