Data publikacji w serwisie:

Komunikat 1 - 71. Olimpiada Fizyczna

Zawody 71 Olimpiady Fizycznej odbywają się w szczególnej sytuacji. Po Zawodach I stopnia, które jak co roku odbyły się w tradycyjnej formule, nieco zmodyfikowane zostały zasady obowiązujące na II stopniu.

Zawody II stopnia, część teoretyczna odbędą się w trybie stacjonarnym, ale ze względu na sytuację epidemiczną obowiązywać będą wytyczne Komitetu Głównego OF. Zostały one przesłane mailowo do wszystkich uczestników – patrz także link Wytyczne+oświadczenie.

Zawody II stopnia, część teoretyczna, dla okręgu wielkopolskiego i lubuskiego, odbędą się 16 stycznia 2021 o godz. 10.00 w trybie stacjonarnym w Auli im. prof. F. Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM (Poznań – Campus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 – patrz mapka poniżej).

Zawodnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą:

  1. Dowodu osobistego (legitymacji szkolnej).
  2. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
  3. Zgodnego z regulaminem zestawu podręczników i przyborów do pisania.
  4. Własnego napoju i posiłku.
  5. Zdecydowanie zalecany jest pomiar temperatury przy wejściu do budynku wydziału.
  6. Zalecane jest przedstawienie Unijnego Certyfikatu Covidowego, lub negatywnego wyniku testu przed wejściem do sali.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych na terenie Wydziału Fizyki i podczas zawodów.

Życzymy powodzenia!Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Poznaniu