Data publikacji w serwisie:

Najnowsze publikacje naszych naukowców

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy najnowsze publikacje naukowe jakie w ostatnim czasie zostały opublikowane przez naszych naukowców w renomowanych czasopismach naukowych.

"Femtosecond Reduction of Atomic Scattering Factors Triggered by Intense X-Ray Pulse"

Czasopismo: Physical Review Letters

Współautorem publikacji jest prof. UAM dr hab. Konrad Kapcia z Zakładu Teorii Materii Skondensowanej.

Link do publikacji: DOI:10.1103/PhysRevLett.131.163201

"W opublikowanej pracy w Physical Review Letters pokazujemy zarówno eksperymentalnie jak i poprzez symulacje teoretyczne ultraszybką redukcje sygnału dyfrakcyjnego w przypadku naświetlenia ciała stałego (tu kryształu krzemu) impulsami promieniowania rentgenowskiego o bardzo wysokim natężeniu, rzędu 1019 W/cm2 . Redukcja ta następuje wskutek redukcji indywidualnych atomowych współczynników rozproszenia. Wyznacza to granicę intensywności dla technik obrazowania dyfrakcyjnego, ale daje też bazę do rozwoju nowych metod badawczych, wykorzystujących to unikalne zjawisko." - współautor - prof. UAM dr hab. Konrad Kapcia.

Publikacja "Femtosecond Reduction of Atomic Scattering Factors Triggered by Intense X-Ray Pulse", której współautorem jest prof. UAM dr hab. Konrad Kapcia, została wybrana przez edytorów czasopisma Physical Review Letters do zaprezentowania w postaci krótkiej notatki (Synopsis) pt. "Intense X Rays Can Free Bound Electrons" w czasopiśmie Physics (Physics 16, s142 (2023); https://doi.org/10.1103/Physics.16.s142), w którym prezentowane są przede wszystkim artykuły z czasopism z rodziny Physical Review, ze szczególnym uwzględnieniem wyników, które mogą zmienić bieg badań, zainspirują do nowego sposobu myślenia lub wzbudzają ciekawość.


"Precison studies of QCD in the low energy domain of the EIC"

Czasopismo: Progress in Particle and Nuclear Physics

Współautorem publikacji jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Cichy z Zakładu Fizyki Materiałów Funkcjonalnych.

Link do publikacji: DOI:10.1016/j.ppnp.2023.104032


"Comments on “The principles of a new method, MNF-3D, for concentration of magnetic particles in three-dimensional space”

Czasopismo: Measurement

Współautorem publikacji jest prof. UAM dr hab. Bernadeta Dobosz z Zakładu Fizyki Materiałów Funkcjonalnych.

Link do publikacji: DOI:10.1016/j.measurement.2023.113146


"A second update on mapping the human genetic architecture of COVID-19"

Czasopismo: Nature

Współautorem publikacji jest dr Paweł Zawadzki z Zakładu Biofizyki Molekularnej.

Link do publikacji: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03767-x


"Magnon-Optic Effects with Spin-Wave Leaky Modes: Tunable Goos-Hänchen Shift and Wood’s Anomaly"

Czasopismo: Nano Letters

Współautorami publikacji są: mgr Krzysztof Sobucki, prof. dr hab. Maciej Krawczyk, dr Paweł Gruszecki - naukowcy z Zakładu Fizyki Nanostruktur oraz dr Piotr Graczyk z Centrum Nanobiomedycznego UAM.

Link do publikacji: DOI:10.1021/acs.nanolett.3c01592


"Control of Intermolecular Interactions toward the Production of Free-Standing Interfacial Polydopamine Films"

Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces

Współautorami publikacji są:  prof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski, prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński, prof. UAM dr hab. Bartłomiej Graczykowski z Zakładu Biofizyki Molekularnej oraz dr Adam Krysztofik.

Link do publikacji: DOI:10.1021/acsami.3c05236


"Observation of a Superradiant Phase Transition with Emergent Cat States"

Czasopismo: Physical Review Letters

Współautorem publikacji jest prof. dr hab. Adam Miranowicz z Zakładu Optyki Nieliniowej.

Link do publikacji: DOI:10.1103/PhysRevLett.131.113601


Photo source: Obraz autorstwa Freepik