Prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski

prof_Krzymieniewski

W dniu 18 maja 2022 roku w wieku 74 lat zmarł Prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski.

Profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wspaniały naukowiec, twórca fizyki medycznej, specjalista w dziedzinie elektronowego rezonansu paramagnetycznego, wieloletni Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej. Odszedł od nas człowiek wielkiej dobroci, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń fizyków medycznych. Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu i Wydziału poniosły wielką stratę.

Prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski urodził się w 1948 roku w Poznaniu. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1966 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1971 uzyskał tytuł magistra fizyki. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku stażysty, a następnie od lutego 1972 r. asystenta w Instytucie Fizyki UAM w Poznaniu.

Od początku pracy naukowej zajmował się badaniami spektroskopowymi, szczególnie substancji biologicznie aktywnych, przy pomocy elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). W 1979 r. obronił pracę doktorską. p.t. ”Elektronowy rezonans spinowy składowych kwasu nukleinowego (RNA) napromieniowanych promieniami gamma”, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Pietrzak.

Jeszcze przed habilitacją w kręgu zainteresowań naukowych Profesora znalazły się zagadnienia związane z medycyną. Doceniając korzyści płynące z powiązania fizyki i medycyny, Profesor doprowadził do utworzenia na Wydziale Fizyki UAM nowej specjalności - fizyki medycznej, która w 2012 roku została przekształcona w kierunek studiów.

Z inicjatywy Profesora powstał na Wydziale Fizyki UAM Zakład Fizyki Medycznej, którego Profesor był kierownikiem do momentu przejścia na emeryturę w 2018 roku.

Profesor Krzyminiewski wypromował 13 doktorów i ponad 70 magistrów. Wygłosił szereg wykładów na zaproszenie zarówno w Polsce jak i za granicą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarówno zastosowania spektroskopii EPR jak i elektrofizjologii układu krążenia.

Profesor odbył wiele staży zagranicznych, był również członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. W 2021 roku obchodził 50 lecie pracy zawodowej.