Akustyka

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnościami na kierunku Akustyka.

Reżyseria dźwięku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Reżyseria dźwięku.

Astronomia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Astronomia.

Biofizyka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Biofizyka.

Fizyka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Fizyka.

Fizyka medyczna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Fizyka medyczna.

Informatyka kwantowa

NOWY KIERUNEK! - w przygotowaniu

Technologie komputerowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Technologie komputerowe.