Akustyka

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnościami na kierunku Akustyka

Reżyseria dźwięku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Reżyseria dźwięku

Astronomia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Astronomia

Biofizyka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Biofizyka

Fizyka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Fizyka

Nauczanie fizyki i chemii

Sprawdź ofertę studiów nauczycielskich

Fizyka medyczna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Fizyka medyczna

Informatyka kwantowa

NOWY KIERUNEK!

Technologie komputerowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku Technologie komputerowe.