Fizyka

Chcesz zgłębić wiedzę o codziennych zjawiskach, które nas otaczają? A może chcesz zostać drugim Einsteinem? Zapraszamy na kierunek Fizyka! ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku Fizyka

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Kariera po studiach

Absolwent studiów I stopnia
 • posiada wiedzę z zakresu podstaw współczesnej fizyki, matematyki, informatyki,
 • rozumie i potrafi opisać i modelować podstawowe zjawiska fizyczne używając aparatu matematycznego,
 • potrafi projektowć i przeprowadzić proste doświadczennia fizyczne oraz zinterpretować ich wyniki,
 • potrafi uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać potrzebne informacje,
 • jest gruntownie przygotowany do nauki na studiach drugiego stopnia.
Praca po studiach
 • w jednostkach naukowych i badawczych,
 • w laboratoriach przemysłowych,
 • w firmach związanych z przemysłem komputerowym,
 • w sektorze energetycznym, publicznym i administracji,
 • po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych - w szkole.

Charakterystyka kierunku

Kierunek Fizyka ma dostarczyć studentom
 1. Wiedzy w zakresie:
  • kanonu współczesnej fizyki,
  • metod matematycznych fizyki.
 2. Umiejętności:
  • przeprowadzania doświadczeń i pomiarów,
  • programowania oraz stosowania narzędzi informatycznych w analizie danych.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Oprócz głębokiego zrozumienia podstawowego kanonu współczesnej fizyki, kierunek Fizyka oferuje studentom poszerzenie kompetencji w zakresie szeroko zrozumianej fizyki fazy skondensowanej, nanotechnologii czy różnych rodzajów spektroskopii (zarówno radiowych - NMR, EPR, NQR, jak i optycznych - spektroskopie femtosekundowe, spektroskopie korelacji fotonów).

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

prof. dr hab. Piotr Tomczak