Reżyseria dźwięku

Reżyseria dźwięku od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. To studia o profilu praktycznym, nakierowane na kształcenie osób, które będą profesjonalnie zajmować się dźwiękiem.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Reżyseria dźwięku

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Absolwenci reżyserii dźwięku znajdują zatrudnienie w rozmaitych gałęziach gospodarki, w których potrzebna jest umiejętność pracy z dźwiękiem. Wśród potencjalnych miejsc pracy znajdują się studia nagraniowe i masteringowe, lektorskie czy też dubbingowe. Część osób swoją przyszłość wiąże z pracą przy nagłaśnianiu i realizacji koncertów oraz wydarzeń multimedialnych. Reżyserzy dźwięku są też poszukiwaniu w teatrach, operach, filharmoniach oraz domach kultury.

Osoby z zacięciem programistycznym mogą znaleźć pracę przy cyfrowym przetwarzaniu dźwięku. Może to obejmować techniki odszumiania sygnału i pozbawiania go pogłosu czy też aspekty związane ze sterowaniem głosowym (przetwarzanie mowy w czasie rzeczywistym). Nasi absolwenci pracują też w branży akustyki wnętrz, gdzie zajmują się akustycznym projektowaniem pomieszczeń czy też ich adaptacją.

Charakterystyka kierunku

Reżyseria dźwięku to kierunek o profilu praktycznym, który jednak daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne, dzięki którym studenci poznają podstawy akustyki, elektroniki czy też przetwarzania sygnałów akustycznych. Mając tę wiedzę na II i III roku realizują już więcej przedmiotów praktycznych, które obejmują między innymi naukę technologii realizacji i montażu dźwięku, pracę w dwóch kierunkowych studiach nagraniowych jak i kwestie związane z nagłaśnianiem koncertów. Dyplom z reżyserii dźwięku ma wybitnie praktyczny charakter, gdyż polega na zarejestrowaniu składu muzycznego oraz zmiksowaniu dokonanego nagrania.

Dużą wartością dodaną kierunku jest kadra prowadzących. Przedmiotów praktycznych uczą wieloletni realizatorzy dźwięku, realizujący koncerty i nagrania studyjne. Przedmioty związane z muzyką są z kolei prowadzone przez muzyków i wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzięki temu przekazywana przez nich wiedza ma też aspekt praktyczny, związany z szeregiem własnych doświadczeń uzyskanych na przestrzeni lat.

Reżyseria dźwięku w programie studiów ma przewidzianych dużo godzin praktyk. Po I roku studenci wykonują praktyki radiowe, po II – nagłośnieniowe a po III studyjne bądź telewizyjne. Dla części z nich bywa to początek pracy kontynuowanej już po zakończeniu studiów.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

I rok studiów jest zdominowany przez przedmioty teoretyczne. Studenci uczestniczą w zajęciach m.in. z wprowadzenia do akustyki, matematyki, elektryczności i magnetyzmu oraz teorii drgań. Część zajęć obejmuje też kwestie związane z muzyką oraz krytycznym słuchaniem.

Na II roku studiów rozpoczyna się już część przedmiotów praktycznych. Studenci poznają podstawy analizy sygnałów i akustyki wnętrz. Biorą jednak również udział w zajęciach z montażu dźwięku oraz z technologii realizacji dźwięku. Rozpoczynają również ćwiczenia z realizacji dźwięku.

Rok III skupiony jest na kontynuowaniu zajęć z realizacji dźwięku, które w ostatnim semestrze przyjmują formę nagrania zespołu muzycznego a następnie montażu materiału i jego zmiksowania. Jednocześnie studenci kształcą słuch pod kątem realizacji a także poznają aspekty związane z nagłaśnianiem koncertów.

W ramach praktyk zawodowych studenci kolejno realizują praktyki radiowe (po I roku studiów), nagłośnieniowe (po roku II) oraz telewizyjne bądź w studiach nagraniowych (po roku III).

Rekrutacja

Poza wynikami matur, rekrutacja obejmuje również obowiązkowy egzamin wstępny. Składa się on z dwóch części: przesłuchania oraz testu muzycznego. Więcej informacji o tym egzaminie można przeczytać na stronie Katedry Akustyki: http://ia.amu.edu.pl/egzamin-wstepny/. Wyniki egzaminu dolicza się następnie do wyniku z matur i na tej podstawie tworzy się listę rankingową.

Zapraszamy na stronę Reżyserii dźwięku UAM: Reżyseria dźwięku UAM facebook.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

JFelcyn

dr Jan Felcyn

Katedra Akustyki UAM