Technologie komputerowe

Kierunek Technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Technologie komputerowe
(studia inżynierskie)

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi włączając w to najnowocześniejsze trendy (wirtualizacja, rozwiązania chmurowe). Będzie przygotowany do pracy zespołowej oraz posiadał wiele umiejętności inżynierskich w obszarze najnowocześniejszych technik (tele-)informatycznych. Nabędzie zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki przyszłości opartej na danych oraz wiedzy, w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy kształtowanego przez rozwój nowych technologii. Absolwent będzie miał dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne. Studia przygotują do pracy we własnym przedsiębiorstwie, firmie, jak i w korporacji.

Charakterystyka kierunku

Kierunek Technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Absolwent będzie dysponował wiedzą oraz umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi włączając w to rozwiązania wirtualizacyjne i chmurowe.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Niewątpliwym atutem kierunku Technologie Komputerowe jest aspekt aplikacyjny, techniczny, inżynierski, który odróżnia ten kierunek od informatyki stricte teoretycznej. Zapewnia to naszym absolwentom bardzo dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne.

W 3,5-letnim programie studiow znajdują się zarówno przedmioty z obszaru klasyki wykształcenia informatycznego (języki programowania, bazy danych, metody numeryczne, algorytmy i struktury danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne etc), elementy progresywne jak na przykład cyfrowe przetwarzanie danych, tworzenie i zarządzanie systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi włączając w to najnowocześniejsze trendy (wirtualizacja, rozwiązania chmurowe), jak i elementy praktyczne/techniczne takie jak na przykład elektronika analogowa i cyfrowa, telekomunikacja czy automatyka.

Należy podkreślić, że istotnym atutem naszych studiów jest możliwość wpływania przez studenta na swoją ścieżkę kształcenia poprzez wybór na każdym etapie studiów spośród przedmiotów kierunkowych. Są to przedmioty spoza głównego kanonu, które funkcjonują w postaci bloków do wyboru i pozwalają na profilowanie własnego wykształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami czy też przyszłymi planami zawodowymi.

Rekrutacja

Podstawą do rekrutacji na kierunek Technologie komputerowe jest świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się poprzez centralny system UAM - link poniżej.

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Sebastian Wołoszczuk