Astronomia

Zapraszamy na 2-letnie studia stacjonarne II-ego stopnia na kierunku Astronomia. Studia są prowadzone przez Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM. ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Astronomia

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Tryb studiowania: stacjonarny

Kariera po studiach

Sylwetka Absolwenta:
 • absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na uczelniach krajowych i zagranicznych,

 • decydując się na karierę zawodową, wchodzą na rynek pracy z opinią osób potrafiących podejmować nieszablonowe decyzje, znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, naukowo-badawczych, agencjach kosmicznych,

 • absolwenci naszego kierunku stanowią wysoko wykwalifikowaną grupę pracowników poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy sektora kosmicznego,

 • nabycie szerokich kompetencji informatycznych, umiejętności analizowania dużych zbiorów danych (big data) oraz wykorzystania uczenia maszynowego daje absolwentom możliwość wybrania ścieżki kariery w sektorze technologii informatycznych czy sektorze finansowym gospodarki,

 • zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych absolwentów na stronie: http://www.astro.amu.edu.pl/pl/studia/absolwenci/.
Praca po studiach:
 • agencje kosmiczne,
 • placówki zajmujące się popularyzacją (planetaria, centra nauki),
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • firmy sektora kosmicznego,
 • instytucje edukacyjne - szkoły (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych),
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku astronomia to:
 • szansa zdobycia dyplomu magistra astronomii,

 • możliwość pracy w projektach naukowych realizowanych w Obserwatorium,

 • praca w małych grupach i bezpośredni kontakt z wykładowcami,

 • kadra uznanych specjalistów i doświadczonych nauczycieli akademickich - współpraca międzynarodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza możliwość nawiązania przez studentów kontaktów międzynarodowych,

 • duży zakres praktycznych ćwiczeń, także tych pod rozgwieżdżonym niebem,

 • możliwość obserwacji przez teleskopy naszej sieci GTA (Globalny Teleskop Astrofizyczny) znajdujące się w Borówcu (PST1), Chaline (PST3) i Arizonie (RBT/PST2) http://pallas.astro.amu.edu.pl/~chrisk/gats/,

 • zdobycie umiejętności wykorzystania danych z teleskopów naziemnych (np. 11-metrowy teleskop SALT w Południowej Afryce) i z przestrzeni kosmicznej (np. misja GAIA),

 • swobodny dostęp do infrastruktury komputerowej.
Atuty kierunku

Astronomia jest jednym z podstawowych kierunków studiów w kanonie studiów akademickich z dziedzin nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy pozwalający na prowadzenie studiów na kierunku Astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta do kontynuowania kariery naukowej na uczelni, jak również kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych.

Nasi studenci od wczesnych lat studiów biorą udział w badaniach i projektach naukowych, prowadząc obserwacje, redukując dane astronomiczne lub uczestnicząc w opracowaniu baz danych z przeglądów nieba i misji kosmicznych. Aktywny udział Instytutu Obserwatorium Astronomiczne w międzynarodowych programach, m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy Komisji Europejskiej pozwala studentom zdobyć doświadczenie w dużych projektach sektora kosmicznego. Lista grantów realizowanych aktualnie w Obserwatorium znajduje się na stronie: http://www.astro.amu.edu.pl/pl/badania-naukowe/granty/.

Niemal każdego roku w prestiżowych czasopismach astronomicznych ukazują się artykuły, których współautorami są nasi studenci. Na I i II stopniu studiów zdobywają oni nagrody, granty i stypendia (Diamentowy Grant MNiSW w 2018, stypendium MNiSW w 2017 i 2020) oraz wyjeżdżają na stypendia zagraniczne w ramach programów Erasmus i MOST.

Więcej informacji o kierunkach badań naukowych w Obserwatorium przedstawia prezentacja: Studia na kierunku Astronomia.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta naszego kierunku do wyzwań współczesnej astronomii szczególnie w tych jej obszarach, które związane są z badanami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne.

Szczegółowy program studiów: Program_astro_2.pdf.

Astronomiczne Koło Naukowe UAM

Możliwość rozwijania swoich astronomicznych pasji, poznania podzielających je ciekawych ludzi oraz interesującego spędzania czasu daje studentom Astronomiczne Koło Naukowe UAM (facebook.com/AKN.Poznan). W ramach swojej działalności AKN bierze udział w licznych akcjach popularyzatorskich, organizuje i uczestniczy w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN) czy realizuje różne projekty obserwacyjne (Eclipse de Sol Chile 2020 – wyprawa na obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca do Chile).

Zapraszamy również do wysłuchania podcastu Good Night Podcast, który tworzy grupa doktorantów i absolwentów studiów astronomicznych. Podcast ma na celu tłumaczyć najrozmaitsze zagadnienia astronomiczne.

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia Astronomia:
 • dyplom licencjata lub inżyniera z astronomii, fizyki, matematyki, informatyki, geografii lub nauk pokrewnych,
 • pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej (może być online),
 • rekrutacja poprzez centralny system UAM.
Zapraszamy na stronę Obserwatorium: astro.amu.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

dr Justyna Gołębiewska

dr Justyna Gołębiewska