Fizyka medyczna

Kierunek Fizyka medyczna jest prowadzony od ponad 25 lat na Wydziale Fizyki. Zapewniamy zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i doświadczonych praktyków.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą kierunku
Fizyka medyczna

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Tryb studiowania: stacjonarny

Charakterystyka kierunku

Fizyka Medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę. Rozwój technik diagnostycznych i terapeutycznych bazuje na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego stał się fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń i wykonywanie niektórych badań diagnostycznych.

Specyfika tego zawodu wymaga znajomości wiedzy medycznej z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii czy biofizyki oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki: optyki, mechaniki i fizyki jądrowej. Studia te dają praktyczne umiejętności, dobre przygotowanie do zawodu, możliwość rozwoju zainteresowań a nawet możliwość podjęcia pracy naukowej.

Kierunek Fizyka medyczna jest prowadzony na Wydziale Fizyki UAM od ponad 25 lat. Rokrocznie nasi absolwenci znajdują zatrudnienie zgodne z kierunkiem kształcenia (w szpitalach, centrach diagnostycznych i firmach z branży medycznej).

ZAPEWNIAMY:
  • kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich,
  • unikatowy kierunek studiów,
  • zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i doświadczonych praktyków,
  • dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne i naukowe,
  • praktyczna nauka zawodu w klinikach i szpitalach,
  • praktyki zawodowe i kliniczne w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych,
  • wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus.
PROGRAM STUDIÓW
Koło Naukowe Fizyków Medycznych w Radioterapii Radius

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku

profMaciejKozak

prof. dr hab. Maciej Kozak