Fizyka ogólna

CHCEMY POZNAĆ, ZROZUMIEĆ I ZMIENIĆ ŚWIAT. CHCEMY TWORZYĆ NOWE TECHNOLOGIE.ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z ofertą specjalności
Fizyka ogólna

Kierunek: Fizyka

Specjalność: Fizyka ogólna

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Kariera po studiach

Perspektywy zawodowe po specjalności Fizyka ogólna

Możliwość pracy w:

 • instytucjach naukowych i badawczych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • firmach związanych z przemysłem komputerowym,
 • sektorze publicznym i administracji,
 • szkole - po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.
Kompetencje absolwenta

Absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu współczesnej fizyki, matematyki i informatyki,
 • rozumie i potrafi opisać i modelować zjawiska fizyczne używając aparatu matematycznego,
 • potrafi projektowć i przeprowadzić proste doświadczennia fizyczne oraz zinterpretować ich wyniki,
 • potrafi uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać potrzebne informacje.

Charakterystyka specjalności

Studia na specjalności Fizyka ogólna mają wyposażyć studentów w wiedzę i zrozumienie w zakresie:

 • kanonu współczesnej fizyki,
 • metod matematycznych fizyki,

oraz umiejętności:

 • przeprowadzania doświadczeń i pomiarów,
 • programowania oraz stosowania narzędzi informatycznych,
 • analizy danych.
Program studiów

Program studiów obejmuje kluczowe zagadnienia fizyki współczesnej (elektrodynamikę klasyczną, fizykę statystyczną, mechanikę kwantową, fizykę fazy skondensowanej), zarówno od strony teoretycznej, jak i eksperymentalnej.

Koordynator specjalości

prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak